Likwidacja przepompowni ścieków w miejscowości Sadkówek

Likwidacja przepompowni ścieków w miejscowości Sadkówek

Sadkówek

W ramach zadania spółka zlikwidowała nieczynną przepompownię ścieków. Obiekt pozostawał nieczynny generując jedynie koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej.Całkowita wartość zadania to 36 635,24 zł netto.