Wodociągi

Wodociągi

studnia głębinowa

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich eksploatuje 6 Stacji Uzdatniania Wody (SUW Kąty Wrocławskie, SUW Pietrzykowice, SUW Sadków, SUW Smolec, SUW Kębłowice, SUW Gniechowice). Stacje Uzdatniania Wody wykorzystują łącznie 18 studni głębinowych, które ujmują wody podziemne z utworów trzeciorzędowych. Głębokość studni wynosi od 59m do 134m.  Proces uzdatniania wody w eksploatowanych SUW składa się z procesów: napowietrzania wody, filtracji (usuwanie żelaza oraz manganu) oraz dezynfekcji.

Łącza długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez ZGK Sp. z o.o.  wynosi ok. 240 km. Dodatkowo na sieci wodociągowej eksploatowane są także dwie Stacje Podnoszenia Ciśnienia (Kamionna, Smolec).

Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz miejscowości gminy Kąty Wrocławskie zasilanych z poszczególnych stacji uzdatniania wody oraz od zewnętrznych dostawców wody.

tabelka
tabela 2