Kanalizacja

Kanalizacja

Pompownia tranzytowa PSM0 w Smolcu ul. Kościelna

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa oraz podciśnieniowa. Łączna długość eksploatowanej przez ZGK sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 188 km.
W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy ciągłego odbioru ścieków całodobowo na sieci kanalizacji sanitarnej pracuje 181 przepompowni ścieków. Przepompownie są regularnie czyszczone oraz są podejmowane prace konserwacyjne mające na celu utrzymanie w gotowości pracy tych urządzeń. W roku 2016 Spółka zakupiła specjalistyczny samochód do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody – Elephant Multi. W samochodzie zastosowano zamiast typowej pompy próżniowej 3-tłokowej (nieodpornej na zanieczyszczenia), przemiennik ciśnienia Uraca. System taki jest bardziej odporny na zanieczyszczenia i pozwala na wydajne, niezawodne i ekonomiczne czyszczenie kanalizacji.

 Parametry urządzenia wynoszą od 330 do 550 litrów na minutę przy ciśnieniu do 200 bar. Do kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej Zakład wykorzystuje specjalistyczną kamerę niemieckiej firmy RITEC GmbH z Kempten, typu RI 75 120 SKS FWL wraz z oprogramowaniem Win.Can VX. Kamera jest zabudowana na pojeździe marki Peugeot Boxer.

Na terenie miejscowości Smolec – głównie w centrum, funkcjonuje system kanalizacji podciśnieniowej z 357 studniami zaworowymi (usytuowanymi głównie na prywatnych posesjach mieszkańców) oraz jedną pompownią próżniowo-tłoczną. Transport ścieków odbywa się tutaj poprzez 4 pompy próżniowe firmy Busch o mocach od 5,5kW do 7,5kW, które wytwarzają na sieci kanalizacji podciśnieniowej podciśnienie rzędu 0,6 bar.

 

Ścieki są zasysane ze studni zaworowych do pompowni próżniowo-tłocznej zlokalizowanej na ul. Kościelnej w Smolcu, a stamtąd są transportowane 2 pompami tłocznymi o mocach 4kW do pompowni tranzytowej PSM0, skąd trafiają bezpośrednio na Oczyszczalnię ścieków w Jurczycach. Pompownię tranzytową PSM0 wybudowano w ramach inwestycji pod koniec 2019r. Jest to pompownia dwukomorowa składająca się z części „suchej” oraz „mokrej”. Jest to obiekt w całości usytuowany w komorze podziemnej i składa się z dwóch pomp rotacyjnych VX 186-184 QD o mocach 75kW oraz dwóch rozdrabniarek typu XRS 186-260 Q o mocach 4 kW. Pompy rotacyjne posiadają dużą wydajność tłoczenia sięgającą nawet 1025 m3/h oraz wytwarzają maksymalne ciśnienie 16 bar. Pompy te przetłaczają ścieki ze Smolca bezpośrednio na Oczyszczalnię ścieków w Jurczycach, pokonując przy tym znaczne odległości.

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie niezawodnego i ciągłego odbioru ścieków ZGK wdrożyło i uruchomiło innowacyjny system zdalnego monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych. System ten obejmuje monitoring 85 przepompowni ścieków, 357 studni zaworowych na sieci kanalizacji podciśnieniowej oraz  1 stację próżniowo – tłoczną. System ten umożliwia monitorowanie w sposób ciągły pracy tych obiektów oraz w razie awarii – szybką interwencję. System ten jest również wykorzystywany do analizy przepływu ścieków (chwilowego oraz dobowego) na poszczególnych obiektach oraz czasu pracy pomp pracujących w przepompowniach ścieków.