Eksploatacja sieci i obiektów

Eksploatacja sieci i obiektów

DZIAŁ WODOCIĄGÓW

pod numerem tel. 71 39 13 246

  • eksploatacja sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody
  • obsługa awarii na sieci wodociągowej
  • plombowanie i montaż wodomierzy

 


 

DZIAŁ KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

pod numerem tel. 71 39 13 242

  • eksploatacja oraz remonty sieci kanalizacyjnej i przepompowni
  • inspekcja TV sieci kanalizacyjnej
  • eksploatacja oczyszczalni ścieków