Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym | ZGK Kąty Wrocławskie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zawiadamia, że w dniu 24 maja 2024 r. zakład będzie czynny do godziny 1200.     Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Przejdź do linku banera
10.05.2024 r.
ZAWIADOMIENIE

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

02.06.2023

Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym

Informacja dla mieszkańców Mokronosu Górnego w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny”.


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje, że mieszkańcy następujących ulic: Wrocławska, Radosna, Pogodna, Wesoła, Spokojna, Słoneczna, Tęczowa, Kwiatowa, Gwarna (od strony ul. Wrocławskiej), Kaktusowa, Kameliowa oraz alei: Jodłowa Konwaliowa, Topolowa, Bzowa, Maków, Fiołkowa, Narcyzowa, Róż, Azaliowa, Liliowa, Magnoliowa z Mokronosu Górnego od dnia 01.06.2023 r. mogą składać do ZGK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 26B w Kątach Wrocławskich wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Warunki przyłączeniowe będą wydawane po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji sanitarnej.

Jak podłączyć się do kanalizacji w Mokronosie Górnym?

1. Należy złożyć do ZGK Sp. z o.o. "Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia go gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej". Wydanie warunków technicznych następuje w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

2. Po otrzymaniu warunków technicznych należy zgłosić rozpoczęcie robót z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Po wykonaniu prac należy złożyć wniosek o przeprowadzenie czynności kontrolnych oraz o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie zapominając o wpisaniu stanu wodomierza głównego w momencie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Po zakończeniu czynności kontrolnych następuje wydanie protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Dołożymy wszelkich starań, aby czynności związane z przyłączeniem do kanalizacji w m. Mokronos Górny były realizowane w jak najszybszym możliwym terminie.