Dział Obsługi Klienta | ZGK Kąty Wrocławskie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KĄTACH WROCŁAWSKICH
INFORMUJE, ŻE ZMIANIE ULEGŁ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH OD PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. 
aktualny harmonogram

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Dział Obsługi Klienta

CELINA GARBACZONEK  
pod numerem tel. 71 391 32 32                                  
e-mail: c.garbaczonek@zgk-katy.pl

 • zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - budynki wielolokalowe;
 • rozliczanie budynków wielolokalowych;
 • wystawianie faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
 • E-BOK

 


 

DOROTA SZOHNER  
pod numerem tel. 71 391 32 32                                 
e-mail: d.szohner@zgk-katy.pl

 • przyjmowanie stanów wodomierzy;
 • wystawianie faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
 • udzielanie informacji klientom na temat sald zgodnie z RODO;
 • porozumienia na zwrot za energię do przepompowni

 

MONIKA BAGIŃSKA  
pod numerem tel. 71 391 32 41                                 
e-mail: m.baginska@zgk-katy.pl

 • zawieranie umów na odbiór nieczystości stałych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Kąty Wrocławskie;
 • wystawianie faktur za odbiór nieczystości stałych od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie;
 • sprzedaż worków na surowce wtórne dla podmiotów gospodarczych rozliczanych ryczałtem;
 • zawieranie umów na zrzut ścieków z pojazdów asenizacyjnych na oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie

 


 

ELŻBIETA RAKOWSKA  
pod numerem tel. 71 391 32 45                                      
e-mail: e.rakowska@zgk-katy.pl

 • zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;
 • przyjmowanie zleceń;
 • przyjmowanie wniosków - warunki techniczne - uzgodnienia - odbiory;
 • udzielanie informacji klientom na temat usług świadczonych przez Spółkę